رمز خود را فراموش کرده اید ؟

طیف سنج

  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت

انواع طیف سنج

مدل های مختلف طیف سنج برای کاربردهای مختلف

امرالد

Emerald Spectrometer

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا