رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تجهیزات جانبی

  • انواع لامپ های کالیبراسیون
  • انواع محفظه نگهدارنده نمونه
  • فیبر نوری

محصولات و لوازم جانبی مختلف برای کاربردهای طیف سنجی

لامپ دوتریم- هالوژن

Deuterium-Halogen Light Source

نگهدارنده نمونه های جامد شفاف

Solid and Gel Holder

فیبر نوری

Optical Fiber

نگهدارنده تک کوت

Single Cuvette Holder

محفظه نگهدارنده نمونه (کوت)

Sample Holder

نگهدارنده لوله آزمایش

Test Tube Holder

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا