رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تجهیزات جانبی

  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت
  • مناسب برای کابرهای مختلف آنالیز و ساختار سخت

محصولات و لواز جانبی مختلف برای کاربردهای طیف سنجی

لامپ دوتریم- هالوژن

Deuterium-Halogen Light Source

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا