FORGOT YOUR DETAILS?

آنالیز روغن‌های خوراکی بوسیله طیف‌سنجی نوری

  توصیف کاربرد  

·         کلید واژه ها: فلورسانس، طیف‌سنج، روغن خوراکی 

·         تکنیک مورد استفاده:

o        طیف سنجی مرئی-فرابنفش

              o        طیف سنجی فلورسانس

·         حوزه کاربردی:  

o        صنایع تولید روغن خوراکی

o        آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت

شرح کاربرد

طیف فلورسانس تحریک‌شده فرابنفشِ اندازه گیری شده برای یک نمونه روغن خوراکی ترکیبی از فلورسانس ناشی از اسید های چرب، توکوفرول، رنگدانه گیاهی، کلروفیل و سایر ترکیبات موجود در روغن است. این ترکیبات ایجاد یک اثرانگشت منحصربفرد فلورسانس برای روغن بوجود می‌آورند. که این ترکیبات می تواند برای شناسایی روغن‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

 

آنالیز روغن‌های خوراکی بوسیله طیف‌سنجی نوری

پارامترهایی که می‌توان از این داده‌های طیف‌سنجی نوری استخراج نمود شامل موارد زیر می‌باشد: درجه خلوص روغن‌های خوراکی را تعیین کنید:
• روغن های خوراکی تقلبی را تشخیص دهید.
• اعتبارسنجی و آنالیز منبع روغن‌های خوراکی
• اندازه‌گیری توکوفرول ها، فنل ها و کلروفیل برای کیفیت روغن خوراکی
• تغییرات در کیفیت روغن خوراکی را در طول ذخیره سازی ارزیابی کنید

همانطور که پژوهشگران زیادی در این زمینه گزارش نموده‌اند، آنالیز فلورسانس روغن های خوراکی از مقایسه اثر انگشت طیفی ناشی از تحریک در یک طول‌‌موج تا تجزیه و تحلیل چند متغیره و دقیق از طیف فلورسانس انجام می‌پذیرد.
در این پروژهش، شدت فلورسانس نسبی ناشی از اسید های چرب، توکوفرول و سایر ترکیبات را با شدت فلورسانس ناشی از کلروفیل مقایسه می کنیم. این داده‌ها می تواند با محاسبات بیشتر برای ارائه اطلاعات کمی و جزئی تر درباره ترکیب، کیفیت و هویت روغن های خوراکی گسترش یابد.
نرم افزار تانسو شرکت تکسان با آنالیزهای طیفی بر روی داده‌های فلورسانس برای روغن های خوراکی در محدوده طول موج VIS-NIR، نتایج مورد نظر را فراهم خواهد آورد. یک منبع نوری UV یا دیگر منبع نور میتواند برای تحریک طیف فلورسانس از نمونه‌های روغن خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.

این تکنیک در آنالیز و مشخصه یابی غلات در فرآیند رشد و پردازش و ذخیره سازی می‌تواند اطلاعاتی را در مورد محتویات مواد مغذی و دسته بندی محصولات در تمام مراحل داشت و برداشت استفاده نمود. این تکنیک نقش مهمی را در کنترل کیفیت و گروه بندی محصولات غذایی ایفا می کند و به طور گسترده‌ای توسط سازمان‌های کنترل کیفیت در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال اندازه گیری میزان رطوبت در محصولات برای جلوگیری از کپک زدگی و کنترل قارچ‌ها اهمیت بالایی دارد. چرا که عدم کنترل این پارامتر منجر به خارج شدن محصول از فرآیند تولید و توزیع خواهد شد. همچنین آنالیز میزان رطوبت می‌تواند در دسته بندی دانه‌ها و غلات نیز مورد استفاده واقع گردد تا جهت انتخاب نمونه‌های مناسب برای آسیاب نمودن و کیفیت خروجی بالا ،بتوان محصول بهتری را داشت. علاوه بر این اندازه گیری رطوبت برای منجمد کردن یا خشک کردن به موقع نیز مفید است. بنابراین طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک به عنوان یک ابزار کنترل کننده این پارامتر به کار بسته خواهد شد و در حین فرآیند تولید و جداسازی، نمونه‌هایی که کیفیت نازل و بدی داشته باشند از رده خارج خواهد شد.

در نمودار شکل زیر طیف روغن‌های دانه کلزا (Canola)، روغن دانه ذرت(Corn)، روغن زیتون(Olive)، روغن دانه آفتاب‌گردان(Sunflower) مورد آنالیز قرار گرفته‌اند و همانگونه که مشاهده میگردد به خوبی میتوان از روی داده‌های بدست آمده جداسازی و آنالیز‌های مرتبط را انجام داد.

آنالیز روغن‌های خوراکی بوسیله طیف‌سنجی نوری

شدت فلورسانس خام برای این ترکیبات در نمودار بالا داده شده است. و بوسیله این طیف‌های فلورسانس برآورد نسبی از ماهیت اجزای اصلی روغن خوراکی ارائه می‌گردد.

آنالیز روغن‌های خوراکی بوسیله طیف‌سنجی نوری

 نتیجه گیری

همانطور که مشاهده نمودید انجام این آزمایش دارای پیچیدگی نمی‌باشد. و به طور سریع و ارزان اطلاعات مربوط به ترکیب نسبی روغن های خوراکی را ارائه می دهد، همچنین می توان محاسبات اضافی را برای ارزیابی کمی و دقیق تر ترکیبات خوراکی روغن به کمک نرم افزار تانسو شرکت تکسان به انجام رساند.

TOP