رمز خود را فراموش کرده اید ؟

آنالیز مزارع کشاورزی بوسیله‌ی طیف‌سنجی بازتابی

  توصیف کاربرد  

·         کلید‌واژه‌ها: طیف‌سنجی بازتابی، مزراع، محصولات کشاورزی

·         تکنیک مورد استفاده:

o        طیف‌سنجی بازتابی

·         حوزه کاربردی:  

o        صنایع کشاورزی

o        مهندسی کشاورزی

شرح کاربرد

کنترل محصولات کشاورزی

 

 در این کاربرد قصد داریم تابا کاربرد طیف سنجی در صنایع کشاورزی آشنا گردید.

 هر آن چیزی را که بکارید درو می کنید!

 آنالیزهای مزارع و محصولات باعث می‌شود که کشاورزان خیلی سریع، سلامت محصولات خود را ارزیابی کنند و بر این اساس کیفیت محصول نهایی خود را تا حد ممکن افزایش دهند و بتوانند درصد استفاده از منابع آب برای آبیاری زمین، کودهای شیمیایی و آفت کشها را کاهش دهند.

ترکیب ادوات تصویربرداری هوایی با سیستمهای طیفسنجی دقیق و حساس و البته با وزن کم این امکان را فراهم می آورد که بتوان با سرعت بالاتری آنالیزها را به انجام برسانند.

 خوشبختانه به دلیل خروجی‌های قابل قبول و دقیق سیستمهای طیفسنجی اکنون بسیاری از کشاورزان و مهندسان کشاورزی به سوی این مسیر قدم گذاشته اند تا از این سیستم های دقیق جهت آنالیز محصولات و مزارع کشاورزی استفاده نمایند.

 

 این اقبال  به دلیل کارایی بالا و دقت منحصربهفرد این سیستم های طیف‌سنجی و سهولت در آنالیز های مبتنی بر این نوع سیستم هاست.

آنالیز مزارع کشاورزی بوسیله‌ی طیف‌سنجی بازتابی

 

روش آنالیز هماهنگ شده

 این سیستم ها از نور خورشید به عنوان منبع نوری برای گرفتن طیف استفاده می کنند. اگر بخواهیم نحوه عملکرد این سیستم ها را به طور خلاصه نشان دهیم می‌توانیم این ها را در شکل زیر مشاهده کنیم:

 

در شکل دو سیستم با هم هماهنگ شده برای گرفتن طیف بازتابی از محصولات و مزارع به کار گرفته می شود. یکی از سیستم‌ها برای گرفتن نور منبع به طور خالص و دیگری در ارتفاع برای گرفتن یف بازتابی از یک منطقه با  مساحت مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمونه های گرفته شده را با دو سیستم هماهنگ شده میتوانیم در شکل ۲ مشاهده کنیم هنگامی که خروجی‌ سیستم مورد استفاده و طیف‌ها  را داشته باشیم می توانیم پارامتر هایی همچون غلظت کلروفیل میزان آب و میزان پوشش چگالی پوشش گیاهی را به دست بیاوریم و از این طریق می‌توان نشانگرهایی را در اختیار داشت که در مراحل اولیه قادر به تشخیص خسارت هستند و این دانش به کشاورز این قدرت را می دهد که بتواند با کمترین منابع و کمترین هدر رفت، محصولی با کیفیت را به بازار عرضه کنند.

آنالیز مزارع کشاورزی بوسیله‌ی طیف‌سنجی بازتابی

 

نتیجه گیری

 

مواد ادویه‌ای نقش عمده‌ای در صنایع غذایی و مواد دارویی دارند و میزان استفاده از این مواد در صنایع غذایی، رقمی قابل توجه استبرای جلوگیری از تقلب در تولید و عرضه این مواد  میتوان از روش طیف‌سنجی جذبی در ناحیه UV-VIS استفاده نمود.

بالا