رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مشخصه‌یابی مراتع کشاورزی بوسیله‌ی طیف‌سنجی بازتابی

  توصیف کاربرد  

·       کلید‌واژه‌ها: طیف‌سنجی بازتابی، مراتع کشاورزی

·         تکنیک مورد استفاده:

o        طیف‌سنجی بازتابی

·         حوزه کاربردی:  

o        صنایع کشاورزی

o        مهندسی کشاورزی

شرح کاربرد

کنترل محصولات کشاورزیآنالیز مراتع کشاورزی

 

 امروزه آنالیز مزارع کشاورزی در ابعاد گسترده مورد توجه محققان و مهندسان کشاورزی است. به عنوان مثال استفاده از اسپکترومتر برای مشخصه‌یابی مزارع جو و چغندر قند به طور گسترده در کشور نیوزیلند در حال انجام است.

آنالیز مراتع کشاورزی

 

 با استفاده از اطلاعات گرفته شده از این سیستم‌ها آنالیز های متعددی بر روی گیاه انجام شده است و بر اساس نتایج مستخرج از این آنالیزها اقدامات لازم جهت بهبود کیفیت محصولها انجام می پذیرد.

برای چنین آنالیزهایی از تصویر برداریهای هوایی که روشی مرسوم در گذشته بوده است و ترکیب آن با ادوات طیف سنجی استفاده شده است.  ترکیب این دو تکنولوژی، شاخهای از آنالیزها را به وجود آورده که خروجیهای پرباری را برای صنعت کشاورزی در پی داشته است.  و کاربرد های فراوانی را برای مراحل مختلف پرورش محصول در صنعت کشاورزی به وجود آوردهاند. از این کاربردها، بررسی پارامترهای مربوط به خاک و پارامترهای مرتبط با پوشش گیاهی دارای اهمیت خاصی می باشد.

 

 چرا که اینها نقش اساسی در تعیین میزان رشد پوشش گیاهی دارند و ارزیابی و داشتن دانش بیشتر نسبت به ماهیت این پارامترها و نحوه کنترل آنها به طور مستقیم با کمیت و کیفیت محصول نهایی ارتباط مستقیم دارد.

 

از طرفی روش‌های مبتنی بر طیف سنجی نیز به دلیل آنالیز سریع و گاها بدون نیاز به آماده سازی نمونه پتانسیل بسیار بالایی را برای کاربردی شدن در حوزه کشاورزی و مخصوصاً کشاورزی در ابعاد وسیع دارا هستند.

 

شرایط آزمایش

طیف‌سنجی و ادوات نوین تصویربرداری هوایی این امکان فراهم می‌کنند، تا بتوان با طیف سنجی بازتابی در گستره ۳۳۸ الی ۸۲۴ نانومتر و در یک بازه فاصله ۲۰۰ متری آنالیزهای مرتبط با محصولات را انجام داد.

نمونه ای از این آنالیزها را می‌توانید در نموداری که با استفاده از طیف سنج و در فاصله ای بالاتر از مزرعه از محصولات گرفته شده است را مشاهده کنیم.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

 

نتیجه گیری

استفاده از روش‌های طیف‌سنجی در آنالیز سریع مراتع در کشورهایی که در حوزه‌ی کشاورزی پیشتاز هستند به سرعت در حال رشد استو نگاهی به گزارش‌ها و پژوهش‌های انجام شده در این گروه‌ها به‌خوبی موید این گفتار استچرا که سرعت و دقت این روش‌ها در مقایسه با  روش‌های سنتی بسیار تعجب برانگیز بوده و خروجی‌های این روش مهندسان کشاورزی را در کنترل و بهینه سازی مراتع یاری خواهد رساند.

بالا