رمز خود را فراموش کرده اید ؟

میکروسکوپ رامان

  • آنالیز سریع و غیرمخرب مواد
  • مطالعه ترکیب شیمیایی و ساختار مواد
  • وضوح بالا فضایی تا مقیاس میکرومتر
  • عدم نیاز به آماده سازی نمونه
  • مناسب برای آنالیز مواد آلی و معدنی

میکروسکوپ رامان

مدل های مختلف میکروسکوپ رامان برای کاربردهای مختلف

آپوس++

Dual Apus plus -Raman Microscope

تکرام

Takram -Raman Microscope

آپوس+

Apus plus -Raman Microscope

تکرام +

Takram plus -Raman Microscope

آپوس

Apus-Raman Microscope

تکسان:

طعم نور را بچشید...

بالا