FORGOT YOUR DETAILS?

دانشنامه طیف سنجی

در OriginPro، Peak Analyzer می تواند خط پایه را کم یا ایجاد کند. راه های متفاوتی برای ایجاد خط پایه وجود دارد. می توانید نقاط کمکیِ خط پایه را به صورت خودکار یا دستی ایجاد و به هم وصل کنید یا آن ها را با یک تابع، متناسب (fit) کنید.

طیف ‌سنجی رامان در عصر ماده و فوتونیک

برای شناسایی مواد روش‌ های زیادی وجود دارد. شیوه های مختلف طیف سنجی یک دسته از این روش ها هستند. طیف سنجی های مبتنی بر نور در این میان به دلیل دقت و سرعت بالا جایگاه ویژه ای دارند

طیف سنج نوری مدل امرالد تولید شده توسط شرکت تکسان

تکنیک های طیف سنجی رامان

در این مقاله چهار روش مختلف طیف گیری رامان و مزایای هر کدام به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای شناسایی گرافن و مواد مرتبط با آن طیف ­سنجی رامان (و تصویربرداری رامان) تبدیل به یک روش قدرتمند و غیرمخرب شده است.

TOP