رمز خود را فراموش کرده اید ؟

دانشنامه طیف سنجی

برای شناسایی گرافن و مواد مرتبط با آن طیف ­سنجی رامان (و تصویربرداری رامان) تبدیل به یک روش قدرتمند و غیرمخرب شده است.

بالا